Pages Menu
Categories Menu

Om utbyggeren

Kunnskap, gjennomføringsevne og kvalitet

BGB Eiendom AS står bak utviklingen av boligfeltet Høigilts Moner og vil levere flere alternative løsninger, fra salg av tomt til salg av komplett ferdig hus, såkalt nøkkelen i døra.

Selskapet har flere modeller for utvikling, blant annet gjennom oppkjøp av hele områder eller i samarbeid med grunneiere. Vår målsetting er det beste prosjektresultat på grunnlag av kunnskap, gjennomføringsevne og kvalitet.

Entreprenør Birkeland Grunn & Betong AS utfører boligfeltutbyggingen på Høigilts Moner. Birkeland Grunn & Betong A/S er lokalisert i Lillesand og har sitt hovedmarked i distriktet fra Kristiansand til Arendal.